Horaris

Divendres
  • 17:30 - 20:00

Descripció

Els entrenaments se li queden curts i vol més? Aquest grup li permetrà poder ampliar les hores setmanals i millorar la seva tècnica.
Cada setmana es treballarà un objectiu diferent a mode de clínics esportius (acrobàcies, girs, control del cos, remades, invertides, habilitats aquàtiques, dansa,
teatre i expressió...)

Edats: 2015-2003
Monitora: Marta Morera

Quota: 10,00€ / mes

Inscriu-te