Lloguers i serveis

Ús diari per adults

IGI inclòs
11€

Entrada

Adult general

4,12€

Entrada

Adult piscina

90€

Paquet de 10 entrades

Adult general

33,05€

Paquet de 10 entrades

Adult piscina

Ús diari per menors

IGI inclòs
7€

Entrada

Menor general

3,09€

Entrada

Menor piscina

56€

Paquet de 10 entrades

Menor general

24,78€

Paquet de 10 entrades

Menor piscina

Lloguer d'espais i serveis

IGI inclòs
39,02€

Pista poliesportiva

Preu per hora

32,37€

Sales polivalents

Preu per hora

2,15€

Pales i pilota de tennis taula

Preu per hora

10,33€

Taquilles

Preu trimestral

Pàdel

IGI inclòs
1,50€

Pista de 10.00h a 17.30h

Abonats / hora

3,50€

Pista de 17.30h a 22.00h

Abonats / hora

4,50€

Pista de 10.00h a 17.30h

No Abonats / hora

9,00€

Pista de 17.30h a 22.00h

No Abonats / hora

5€

Lloguer pala de pàdel

Preu per hora

5€

Venda pot pilotes de pàdel

NOTA IMPORTANT

Entrada gratuïta per les persones de la tercera edat,
residents a la parròquia de Sant Julià de Lòria, amb Carta Magna.

Al formular la primera inscripció s'haurà de realitzar un pagament de 30€.
En cas que es tracti d'una re-inscripció s'haurà de fer efectiu un pagament de 25€.

*Estudiant: estudiants fins 25 anys i que no siguin assalariats.