Normes de funcionament a les Activitats a Sant Antoni de Calonge 2024

Edat:
Infants i joves nascuts entre els 2009 i el 2015

Anul·lacions:

 • Totes les anul·lacions s’han de comunicar al Servei d’Activitats Esportives del comú de Sant Julià de Lòria esports.ramon@comusantjulia.ad
 • Sols s’acceptaran anul·lacions per motius de malaltia o per una causa de força de major presentant el certificat mèdic o el justificant explicatiu.
 • No s’acceptaran els justificants esmentats un vegada s’hagi iniciat l’activitat.​

Lloc i hora de sortida:
El dilluns 5 de juliol a les 7.30h de la parada de bus de l’aparcament del Camp Gran de la Volvo.

Lloc i hora d’arribada:
El divendres 5 de juliol a les 21h aproximadament, a la parada de bus de l’aparcament del Camp Gran de la Volvo.

Reunió informativa:
Dimecres 26 de juny a les 20h a la segona planta de Casa Comuna. Vist que l’aforament de persones permès en aquesta sala és de 50 persones es demana que només assisteixi una persona per infant inscrit.

Allotjament:
Hotel Aubi, carrer de Sant Antoni, 253, 17252 Calonge, telèfon +34 972 65 10 11

La Comunicació durant l’estada a Sant Antoni de Calonge:
Es crearà un grup de difusió de WhatsApp amb els pares o tutores amb la finalitat de comunicar de forma genèrica el desenvolupament de les jornades. Igualment, els pares o tutores poden posar-se en contacte amb l’administrador d’aquest grup per comunicar el que considerin oportú al Comú.

Incidències:
En cas que sorgeixi alguna incidència en l'àmbit de la salut o el comportament es contactarà de forma directa amb la mare, pare o tutor per tal d'informar de l'incident. En cas d'extrema urgència es prendran les decisions mèdiques que calqui adoptar, sota la pertinent direcció facultativa i tenint en compte les al·lèrgies i les medicacions o qualsevol altra circumstància rellevant que els pares o tutors ens hagin comunicat.

Fotografies i vídeos:
Els monitors faran fotografies i vídeos de les activitats per tal de compartir-les amb els pares o tutors que vulguin, mitjançant el grup de WhatsApp. En aquestes fotos i vídeos de les activitats poden sortir eventualment els participants, sempre que la seva aparició no resti protagonisme a l’activitat. Està prohibit que els pares o tutors publiquin aquestes imatges enlloc, sigui directament o a través de tercers, i si les comparteixen amb tercers s’obliguen a transmetre aquesta prohibició, fent-se responsables dels perjudicis que pogués causa la seva comunicació.

El Comú pot seleccionar algunes d'aquestes fotografies o vídeos per la promoció de l'activitat, o de futures edicions d'aquesta, publicant-les a les seves xarxes i els seus llocs web. Aquestes fotografies i vídeos d'ús promocional se seleccionaran de forma que el protagonisme de les imatges ho tingui l'activitat i no els participants en aquesta. En qualsevol cas, els pares o tutors, així com els participants quan siguin majors de 16 anys, poden oposar-se en tot moment a l'interès del Comú mitjançant el correu dpd@comusantjulia.ad.

Informació addicional de protecció de dades personals:

 • El responsable del tractament és el Comú de Sant Julià de Lòria

 • Pot contactar amb el delegat de protecció de dades del Comú de Sant Julià de Lòria mitjançant el correu electrònic dpd@comusantjulia.ad

 • Les finalitats del tractament de dades personals són gestionar les activitats i gestionar la informació i promoció d’aquestes.

 • Les bases de legitimació depenen de la finalitat:

  • Els tractaments la finalitat dels quals és la gestió de les activitats estan legitimats pel fet que són necessaris per a l’execució de l’acord de servei que regulen aquestes normes, i que el pare, mare o tutor del participant en el moment d’inscriure-li. Pot decidir no facilitar-nos les dades, i l’única conseqüència serà que no podrem inscriure’l.

  • Els tractaments la finalitat dels quals és la informació i la promoció es legitimen sobre la base de l’interès legítim del Comú de Sant Julià de Lòria en satisfer les necessitats d’informació de tots els pares o tutors, sense fer-ho individualment, i en promoure aquestes activitats.

 • El Comú no preveu compartir les seves dades amb tercers. Poden tractar-les únicament els nostres encarregats de tractament, sempre en el nostre nom i d’acord amb les nostres instruccions i mesures de seguretat.

 • Conservarem les dades personals únicament fins al termini de l’activitat, amb excepció de les fotos o vídeos seleccionades per la promoció de futures edicions, que es compartiran mitjançant el WhatsApp per si algun pare o tutor vol oposar-se al fet que es publiqui alguna imatge.

 • Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat enviant un correu electrònic al nostre DPD, i pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, sobretot si considera que no se’l va atendre correctament.


Més informació:
Per obtenir més informació, contacti amb esports.ramon@comusantjulia.ad

Descarrega't el passamà